ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az általános szerződési feltétek (ÁSzF) a Kerecseny-H Kft. http://norellashop.hu honlapján (a továbbiakban Áruház) keresztül megvásárolható összes termékekre vonatkozik.

A Kerecseny-H Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. Az Áruház fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül változtatást, javítást hajtson végre az Áruházon, vagy az Áruházat más domain név alá helyezze át.

Az Áruházban regisztrálni és rendelni kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyes jogosultak. Ön az Áruház használatával illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

      1. Az Áruház

A szerződés a Kerecseny-H Kft.-vel jön létre.

Név: Kerecseny-H Kft.

Székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 5/a. al. 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-998579

Adószám: 23120295-2-41

Bankszámlaszám: 63200133-11048620

Telefonszáma: +36 30 279 4738

Email címe: norella@norellashop.hu

NAIH beadvány azonosító száma: 2016\DP\0000196

 

     2. A szerződés:

Szerződés nyelve: magyar.

A megrendelni kívánt termék jellemzőiről, áráról, a szállítás díjáról, feltételeiről a termékre kattintva tájékozódhat. A „Kosárba” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Itt választhat, hogy további termékeket keres az Áruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a megrendelés folyamatát a „Kosár” gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor a „Fizetés” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést, bejelentkezhet fiókjába vagy regisztrálhat.

A regisztráció során Ön köteles valós adatokat megadni. Az adatait Ön bármikor módosíthatja, ehhez ügyfélszolgálatunkon segítséget nyújtunk. Fiókját bármikor törölheti. Fiókját felfüggeszthetjük vagy törölhetjük, ha bebizonyosodik, hogy Ön valótlan adatot adott meg, vagy megszegte az ÁSZF szabályait. Az Áruház nem felel azon károkért, amely abból származik, ha fiókjának adatait, jelszavát harmadik félnek átadta, vagy gondatlan magatartásával azok megszerzését lehetővé tette.

Ha bejelentkezett fiókjába és megadott minden szükséges személyes adatot, adja meg a szállítási adatokat is. Amennyiben a számlázási cím eltér a szállítási címtől kérjük, jelezze. Ezen adatok megadását követően a kívánt fizetési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Tovább” feliratra kattintani.

Megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti és javíthatja.

Az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja még az összegző felületen is lehetősége van erre. Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, megváltoztathatja a személyes adatait a „Módosítás” feliratra kattintva, a termék mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti a termék mellett található „Módosítás” feliratra kattintva.

A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el az Áruház felé. Ezzel a véglegesítéssel Ön leadja rendelését, amely a szerződés szerint ajánlatnak minősül.

Az ajánlat megérkezése után legkésőbb 24 órán belül automatikus e-mailben visszaigazoljuk Önnek. Először Ön e-mailben megerősíti, hogy az Áruház megkapta az Ön megrendelést és hamarosan értesítjük a megrendelés elfogadásáról. Ez a tértivevény nem jelenti megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja Önt, hogy megrendelése beérkezett.

Az Ön megrendelését külön elfogadó e-mail, „Megrendelés visszaigazolása” útján fogadja el, a szerződés az ajánlat az Áruház általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre.

Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül jelezze az Áruház felé.

A megrendelés adatait az Áruház tárolja. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja a „Megrendelés visszaigazolása” című dokumentumot.

 

       3. Az ár és a fizetés:

Áruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t. Az ehhez számítandó egyéb költségeket, mint például csomagolási költséget, szállítási költség, külön kerül feltüntetésre. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

A vételár teljes kifizetésig a termék az Áruház tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Áruház irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

       4. A szállítás

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási idő és annak költsége nagymértékben függ a választott szállítási módtól. A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja Önt az Áruház, ha a megadott szállítási idő nem tartható be, az Áruház erről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

A terméknek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az Áruháznak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Az átvételi elismervény aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék). Kérjük, átvételkor ellenőrizze a csomag tartalmát.

Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az Áruház díjmentesen biztosítja.

 

        5. Az elállás joga:

Az elállási jog kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkozik, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje („fogyasztó” jogszabályi fogalma).

Internetes vásárlás esetén Önt megilleti a termék visszaküldésének, a szerződéstől való elállásnak joga. Ezt azt jelenti, hogy Ön egyoldalúan visszaléphet a vásárlástól, mind a megrendelés időszaka alatt, egészen a termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül. Az elállást indokolni nem kell, de megköszönjük, ha visszajelzésével segíti munkánkat.

Amennyiben élni kíván ez elállás jogával, javasoljuk, szándékát írásban jelezze számunkra a következő e-mail vagy postacímen: 1136 Budapest, Tátra utca 5/a. al. 2., norella@norellashop.hu

Elállási szándékát szóban a következő telefonszámon jelezheti nekünk: +36 30 5785 770

Elállás esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni számunkra (postára adni, futárt rendelni). A terméket személyesen is leadhatja a következő címen: 1136 Budapest, Tátra utca 5/a. al. 2.

A visszaküldés költsége Önt terheli.

Kérjük, őrizzen meg minden dokumentumot, hogy igazolni tudja a termék átvételének időpontját, az elállás dátumát és a visszaküldés idejét is (számlát, átvételi elismervényt, megrendelőlapot stb.). Kérjük, küldje meg számunkra a termék visszaküldését igazoló dokumentumokat.

Cégünk a legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül napon belül visszafizeti Önnek a vételárat, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült egyéb költségeket is (pl. szállítási díjat, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). Kérjük, vegye tudomásul, hogy a visszafizetést visszatarthatjuk, amíg a termék vissza nem érkezik hozzánk, vagy nem igazolja számunkra.

Amennyiben a terméket nem csak kipróbálta, hanem használta is, akkor a termék ebből fakadó értékcsökkenésért felelősséggel tartozik az Áruházunk felé.

A visszatérítés során ugyanazt a fizetési módot alkalmazzuk, ahogy Ön fizetett nekünk. Ha Ön más fizetési mód igényel, vagy ehhez hozzájárul, ezzel kapcsolatban semmilyen többletköltség nem terheli.

 

       6. A panaszkezelés, reklamáció:

Ha Önnek a termékekkel, rendeléssel, szállítással kapcsolatban kérdése, panasza van, kérjük, keressen minket a következő elérhetőségek valamelyikén:

Kerecseny-H Kft.

Telefonszáma: +36 30 5785 770

Email címe: norella@norellashop.hu

A szóbeli panaszt megkíséreljük azonnal orvosolni. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Áruház a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz – vesz fel. A jegyzőkönyv 1 példánya Önt illeti meg.

Az Áruház a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az Áruház egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Az Áruház a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén az Áruház az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt. Amennyiben a panasz az Áruház és Ön között nem rendeződik, békéltető eljárást vagy bírósági eljárást kezdeményezhet. A békéltető testületek eljárásáról és a testületek elérhetőségéről itt olvashat: http://www.bekeltetes.hu

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: http://www.bekeltet.hu

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31

Amennyiben úgy látja, az Áruház nem a jogszabályoknak megfelelően működik, bejelentéssel élhet a fogyasztóvédelmi hatóságok területi szervei felé: http://www.nfh.hu/teruleti

 

      7. A szerzői jogok

Az Áruházzal és annak megjelenésével kapcsolatos összes szellemi alkotáshoz (pl. az Áruház megjelenéséhez, termékadatbázishoz) kapcsolódó szerzői jog, a Hjalp Kft. illeti meg. Ezért Ön

  • a honlapot csak saját céljaira használhatja, tilos annak egészét vagy egyes részeit más célra használnia. Különösen a termékek fotóját, adatlapját nem másolhatja, nem töltheti le, nem terjesztheti a saját szükségleteit meghaladó mértékben;
  • nem zavarhat és/vagy akadályozhat más vásárlókat  a honlap használatában;
  • nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra, a honlap tartalmát nem változtathatja meg;

 

     8. A magatartási kódexek:

Az Áruház semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetette alá magát.

 

     9. Az adatkezelés szabályai:

Az adatkezelés részletes szabályi külön dokumentumban elérhetők: Adatkezelési Szabályzat

 

    10. Egyéb rendelkezések:

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016. március 10.

A jelen ÁSZF-ben nem kellően szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadóak.

Az aktuális ÁSZF letölthető innen: Letöltés

 

 

 

Tisztelt Ügyfelünk ! 
 
Az új webshopunkkal hamarosan jelentkezünk. Addig is termékeinkkel, megrendelésekkel kapcsolatos információt a következő telefonszámon adunk: 
 
+36 30 279 4738
 
Köszönjünk a türelmét!